Ιερά Οδός 354, Αιγάλεω, 12243
E: donatosdolos@gmail.com
Τ: 210 5988588